درباره ما

مقررات

United Strategic Group LLC have obtained the certificate of 《Saint Vincent and the Grenadines Limited Liability Company Act》 (NO. 648LLC2020) in 2020.

به عنوان بروکر تبادلات ارز خارجی و کارگزاری سی اف دی ، یو اس جی فارکس(USG ) پایبند به سرمایه مورد نیاز و انجام روش های داخلی شامل مدیریت ریسک، آموزش کارکنان به طور منظم، و حسابداری محض و حسابرسی فرآیندها است.

اطلاعات موجود در این سایت جهت استفاده ساکنان US یا ژاپن نیست و برای توزیع یا استفاده توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی که USG باید تحت مقرارات آن کشورها تنظیم شود ، در نظر گرفته نشده است.

درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته