O NÁS

NARIADENIE

United Strategic Group LLC have obtained the certificate of 《Saint Vincent and the Grenadines Limited Liability Company Act》 (NO. 648LLC2020) in 2020.

Ako regulovaný devízový a CFD broker dodržiava spoločnosť USG prísne kapitálové požiadavky a implementuje interné postupy vrátane manažmentu rizika, pravidelného školenia zamestnancov a prísnych účtovných a audítorských postupov.

Informácie na tejto stránke nie sú určené obyvateľom Spojených štátov alebo Japonska a nie sú určené na distribúciu ani použitie žiadnou osobou v ktorejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, v ktorej sa vyžaduje regulácia USG.

O nás
Platformy
Typy účtov
Trhové nástroje
Vzdelávacie stredisko
Partneri a pobočky